ยาง NANKANG NS2

NANKANG NS-2

โดดเด่นด้วยดอกยางแนวสปอร์ต เป็นที่นิยมของผู้ขับขี่ที่ให้ความปลอดภัยทุกสภาพอากาศ ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่มีร่องโค้งในรูปแบบ V ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวที่เปียก และทำงานได้ดีบนถนนที่แห้ง แม้บนพื้นถนนที่ผิวไม่เรียบก็ตาม ระยะเบรคที่สั้นลง การบังคับที่แม่นยำในการขับขี่

โปรโมชั่น 2 ต่อ

  1. ซื้อ 3 เส้นแถม 1 เส้นฟรี!!!
  2. ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
  3. ถ้าไม่ผ่อนลด 5%

_______________________________________________________

ขอบ 15

185/45-15 ราคาเส้นละ 3,200 x 3 =  9,600.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 2,400.-

195/45-15 ราคาเส้นละ 3,200 x 3 =  9,600.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 2,400.-


165/50-15 ราคาเส้นละ 3,200 x 3 =  9,600.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 2,400.-

195/50-15 ราคาเส้นละ 2,500 x 3 =  7,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 1,875.-


185/55-15 ราคาเส้นละ 3,200 x 3 =  9,600.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 2,400.-

195/55-15 ราคาเส้นละ 2,500 x 3 =  7,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 1,875.-

ขอบ 16

205/40-16 ราคาเส้นละ 3,800 x 3 =  11,400.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 2,850.-


165/45-16 ราคาเส้นละ 3,200 x 3 =  9,600.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 2,400.-

195/45-16 ราคาเส้นละ 3,800 x 3 =  11,400.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 2,850.-

205/45-16 ราคาเส้นละ 3,800 x 3 =  11,400.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 2,850.-


195/50-16 ราคาเส้นละ 3,800 x 3 =  11,400.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 2,850.-

205/50-16 ราคาเส้นละ 4,000 x 3 =  12,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,000.-


205/55-16 ราคาเส้นละ 4,000 x 3 =  12,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,000.-

ขอบ 17

185/35-17 ราคาเส้นละ 4,000 x 3 =  12,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,000.-


165/40-17 ราคาเส้นละ 3,800 x 3 =  11,400.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 2,850.-

195/40-17 ราคาเส้นละ 4,000 x 3 =  12,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,000.-

205/40-17 ราคาเส้นละ 3,200 x 3 =  9,600.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 2,400.-

215/40-17 ราคาเส้นละ 4,000 x 3 =  12,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,000.-

235/40-17 ราคาเส้นละ 4,500 x 3 =  13,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,375.-

245/40-17 ราคาเส้นละ 4,800 x 3 =  14,400.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,600.-

255/40-17 ราคาเส้นละ 3,600 บาท (ราคาพิเศษ)

275/40-17 ราคาเส้นละ 4,200 บาท (ราคาพิเศษ)


205/45-17 ราคาเส้นละ 3,200 x 3 =  9,600.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 2,400.-

215/45-17 ราคาเส้นละ 4,000 x 3 =  12,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,000.-

225/45-17 ราคาเส้นละ 4,500 x 3 =  13,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,375.-

235/45-17 ราคาเส้นละ 4,500 x 3 =  13,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,375.-


205/50-17 ราคาเส้นละ 4,200 x 3 =  12,600.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,150.-

215/50-17 ราคาเส้นละ 4,200 x 3 =  12,600.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,150.-


225/55-17 ราคาเส้นละ 5,000 x 3 =  15,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,750.-

235/55-17 ราคาเส้นละ 5,000 x 3 =  15,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,750.-

ขอบ 18

285/30-18 ราคาเส้นละ 4,900 บาท (ราคาพิเศษ)


205/35-18 ราคาเส้นละ 4,500 x 3 =  13,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,375.-

215/35-18 ราคาเส้นละ 4,500 x 3 =  13,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,375.-

225/35-18 ราคาเส้นละ 5,000 x 3 =  15,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,750.-

255/35-18 ราคาเส้นละ 4,500 บาท (ราคาพิเศษ)

265/35-18 ราคาเส้นละ 4,500 บาท (ราคาพิเศษ)

275/35-18 ราคาเส้นละ 4,500 บาท (ราคาพิเศษ)


215/40-18 ราคาเส้นละ 4,500 x 3 =  13,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,375.-

225/40-18 ราคาเส้นละ 5,000 x 3 =  15,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,750.-

235/40-18 ราคาเส้นละ 5,500 x 3 =  16,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 4,125.-

245/40-18 ราคาเส้นละ 5,800 x 3 =  17,400.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 4,350.-


225/45-18 ราคาเส้นละ 5,200 x 3 =  15,600.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 3,900.-

245/45-18 ราคาเส้นละ 5,800 x 3 =  17,400.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 4,350.-

ขอบ 19

265/30-19 ราคาเส้นละ 5,900 บาท (ราคาพิเศษ)

275/30-19 ราคาเส้นละ 6,000 บาท (ราคาพิเศษ)


215/35-19 ราคาเส้นละ 7,000 x 3 =  21,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 5,250.-

225/35-19 ราคาเส้นละ 7,000 x 3 =  21,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 5,250.-

235/35-19 ราคาเส้นละ 7,500 x 3 =  22,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 5,625.-

245/35-19 ราคาเส้นละ 7,500 x 3 =  22,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 5,625.-

255/35-19 ราคาเส้นละ 5,900 บาท (ราคาพิเศษ)

275/35-19 ราคาเส้นละ 6,000 บาท (ราคาพิเศษ)


225/40-19 ราคาเส้นละ 7,500 x 3 =  22,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 5,625.-

245/40-19 ราคาเส้นละ 7,800 x 3 =  23,400.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 5,850.-

275/40-19 ราคาเส้นละ 6,000 บาท (ราคาพิเศษ)


245/45-19 ราคาเส้นละ 7,800 x 3 =  23,400.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 5,850.-

ขอบ 20

215/30-20 ราคาเส้นละ 7,000 x 3 =  21,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 5,250.-

225/30-20 ราคาเส้นละ 7,200 x 3 =  21,600.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 5,400.-

235/30-20 ราคาเส้นละ 7,500 x 3 =  22,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 5,625.-

245/30-20 ราคาเส้นละ 8,000 x 3 =  24,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 6,000.-

275/30-20 ราคาเส้นละ 6,500 บาท (ราคาพิเศษ)


225/35-20 ราคาเส้นละ 7,500 x 3 =  22,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 5,625.-

235/35-20 ราคาเส้นละ 7,500 x 3 =  22,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 5,625.-

245/35-20 ราคาเส้นละ 7,500 x 3 =  22,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 5,625.-

255/35-20 ราคาเส้นละ 8,000 x 3 =  24,000.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 6,000.-

275/35-20 ราคาเส้นละ 6,500 บาท (ราคาพิเศษ)


245/40-20 ราคาเส้นละ 7,500 x 3 =  22,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 5,625.-

ขอบ 22

255/30-22 ราคาเส้นละ 9,500 x 3 =  28,500.- แถม 1 เส้นฟรี เฉลี่ยเส้นละ 7,125.-

กรุณาโทรเช็คสินค้าก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่าน

 

โปรโมชั่นพิเศษสุด ผ่อน 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตธนาคาร

กสิกรไทย กรุงไทย กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ 

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อเปลี่ยนยางครบ 4 เส้น 

หรือเปลี่ยนล้อแม็กซ์พร้อมยาง

รับบริการหลังการขาย ฟรี !!!!

¤เติมลมไนโตนเจน ฟรี

¤สลับยาง ถ่วงล้อ ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี

¤ปะยางแบบใยไหมตลอดการใช้งาน ฟรี

¤ตั้งศูนย์ล้อในวันที่เปลี่ยนยาง ฟรี

¤เปลี่ยนจุ๊ปลมใหม่ ฟรี

¤ปลอกกันสั่น ฟรี

¤น๊อตล้อ ฟรี

¤คาร์ลิเปอร์เบรค ฟรี

¤บัตรเครดิตไม่มีชาร์ต

¤ค่าจัดส่งต่างจังหวัด ฟรี

superautomax สาขากาญจนาภิเษก อยู่ในปั๊มเชลล์

ใหญ่และถูกที่สุดในย่านฝั่งธน

02-037-0808

085-06-0000-9

099-392-1144

ID LINE : SUPERAUTOMAX1 (ตอบเร็ว)

ID LINE : SUPERAUTO-MAX

ID LINE : 0993921144

ID LINE : 0850600009 (ตอบเร็ว)

img_6044

ล้างค่า
Add to Wishlist
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,